Bài viết của thành viên

Bài viết của LawSoft03-LawSoft 03

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 26 - 26 trong khoảng 26 (0,002 giây)
2 Trang <12
  • Re:Bảo Hiểm xã hội .

    Được vì Luật Bảo hiểm xã hội chỉ quy định người lao động được cấp sổ BHXH, được chuyển sổ BHXH từ nơi làm việc này qua nơi làm việc khác, chứ không có quy định bắt buộc người lao động chỉ được dùng ...
    Trong Lao động - Việc làm | của LawSoft03 | Ngày: 03/09/2010
2 Trang <12