Bài viết của thành viên

Bài viết của lannguyen250980-Sương Lan

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,016 giây)
  • Bảo hiểm thất nghiệp

    năm 2015 tôi chưa chốt sổ ở Cty A. Sau đó tôi đi làm cty B từ năm 10/2017 đến 4/2020 thì Cty B có thể chốt sổ bảo hiểm để tôi được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ạ? Xin cam ơn nhieu
    Trong Lao động | của lannguyen250980 | Ngày: 25/03/2020