Bài viết của thành viên

Bài viết của LangKhanhNgan-Lăng Khánh Ngân

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Re:Công ty cổ phần

    Người đại diện theo pl là người VN. Cổ đông là người nước ngoài đã trở về nước và không liên lạc được. cty mình phải lm thế nào để loại bỏ cổ đông người nước ngoài đó ...
    Trong Lao động - Việc làm | của LangKhanhNgan | Ngày: 21/08/2015
  • Công ty cổ phần

    công ty cổ phần gồm 3 cổ đông. 2 cổ đông người việt 28%, 26%. 1 cổ đông nươc ngoài 48% => giao khoán kinh doanh 48% mỗi tháng trả lợi nhuận nỗi người 1500 USD/ tháng. - Trả dk 1 tháng sau đó ...
    Trong Lao động - Việc làm | của LangKhanhNgan | Ngày: 10/08/2015