Bài viết của thành viên

Bài viết của lananhvls-nguyễn thị lan anh - sinh viên năm 3

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Đấu giá hàng hóa

    Thưa luật sư. Cháu được biết vấn đề đấu giá chỉ đặt ra đối với hàng hóa, tài sản. Vậy tại sao không có đấu giá dịch vụ?tại sao đấu thầu thì lại có dịch vụ còn đấu giá lại ...
    Trong Lĩnh vực Luật khác | của lananhvls | Ngày: 05/04/2010