Bài viết của thành viên

Bài viết của Lananh309-Nguyen Lan Anh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Re:Hợp đồng lao động mùa vụ?

    XuanHan viết:     Hợp đồng lao động mùa vụ không nhất thiết phải ký dưới 03 tháng. Trường hợp của bạn có thể giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Nếu hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng ...
    Trong Lao động - Việc làm | của Lananh309 | Ngày: 09/09/2008