DanLuat 2021

Lâm Thanh Sơn - lamthanhson_kkp0021

Họ tên

Lâm Thanh Sơn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 15/10

Đến từ Hà Nội, Việt Nam