DanLuat 2021

Nguyễn Xuân Quyền - kudo1908

Họ tên

Nguyễn Xuân Quyền


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 19/08

Đến từ Lâm Đồng, Việt Nam

Sống ở đời cần có một tấm lòng

Tỉnh thành Lâm Đồng, Việt Nam
Yahoo! Messenger nguyenquyen1908
Facebook Quyền Nguyễn
Url