DanLuat 2020

Nguyễn Minh Triều - ktstrieu

Họ tên

Nguyễn Minh Triều


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 02/05

Đến từ Tây Ninh, Việt Nam
Trung học cơ sở
  • Hiệp Ninh B, Hòa Thành, Tây Ninh
Tỉnh thành Tây Ninh, Việt Nam
Url