DanLuat 2021

Trần Minh Thắng - kitkit_na

Họ tên

Trần Minh Thắng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 17/03

Đến từ Hà Nội, Việt Nam

"Nỗ lực hết mình để đi tới thành công!"

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url