DanLuat 2015

KimQuocTien - kimquoctien

Họ tên

KimQuocTien


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 07/12

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Facebook https://www.facebook.com/InaxNhatBan/
Website https://kimquoctien.com/
Url