Bài viết của thành viên

Bài viết của kimnguyen1950-kimnguyen

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Đòi lại nhà đất tại Việt Nam

    Tôi tên : Kim Nguyên hiện sống tại california , tôi có thắc mắc về đất đai xin được quý luật sư tư vấn giùm tôi. Năm 1984 tôi có gởi tiền về cho mẹ tôi mua đất và nhà tại Việt Nam ấp Khiết Tam, huyện Thủ Đức, bây giờ là quậnThủ Đức và lúc mua có làm giấy ...
    Trong Nhà đất | của kimnguyen1950 | Ngày: 02/05/2009
  • Đòi lại nhà đất tại Việt Nam

    Tôi tên : Kim Nguyên hiện sống tại california , tôi có thắc mắc về đất đai xin được quý luật sư tư vấn giùm tôi.<o:p></o:p> Năm 1984 tôi có gởi tiền về cho mẹ tôi mua đất và nhà tại Việt Nam ấp Khiết Tam, huyện Thủ Đức, bây giờ là quậnThủ ...
    Trong Vấn đề pháp lý khác | của kimnguyen1950 | Ngày: 03/04/2009