Bài viết của thành viên

Bài viết của kieuoanhkt-Châu Kiều Oanh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 5 trong khoảng 5 (0 giây)
 • vấn đề chuyển trường.

  Luật sư! Vấn đề của tôi là: Tôi mới đi dạy hồi 26 / 02 / 2012 thử việc 12 tháng (bằng ĐH) xong là vào Biên chế nhà nước chính thức. Nhưng trong thời gian thử việc thì tôi mang thai ...
  Trong Lao động | của kieuoanhkt | Ngày: 09/02/2013
 • Có cần làm giấy ủy quyền?

  Chảo LS! Em chuẩn bị nghỉ thai sản. Ở trường yêu cầu em khi nào sanh thì cầm giấy chứng sinh và giấy ra viện để làm một số thủ tục cần thiết. Trong thời gian em sanh và cần phải nằm dưỡng thì em có ...
  Trong Lao động | của kieuoanhkt | Ngày: 07/10/2012
 • Re:Nghỉ thai sản.

  Luật sư Nhật Tuấn ơi! Em coi lại rồi, hàng tháng có trừ tiền BHXH LS. Vậy em sẽ được hưởng những khoản trợ cấp nào vậy LS?
  Trong Lao động | của kieuoanhkt | Ngày: 02/10/2012
 • Re:Nghỉ thai sản.

  Cảm ơn LS Nguyễn Nhật Tuấn. Em đang thời gian tập sự. Ở trường hàng tháng có trừ tiên lương của em để đóng bảo hiểm nhưng chỉ có bảo hiểm y tế thôi. Vậy em ko được hưởng chế độ nào hết hả LS?
  Trong Lao động | của kieuoanhkt | Ngày: 26/09/2012
 • Nghỉ thai sản.

  Chào Luật sư! Em đang mang thai được 33 tuần, và em đang dạy tiểu học. Em mới vào dạy hồi tháng 2 năm 2012, em còn đang thời gian hợp đồng 12 tháng rồi mới vào chính thức. Hiện em đang ăn 85% mức ...
  Trong Lao động | của kieuoanhkt | Ngày: 25/09/2012