Bài viết của thành viên

Bài viết của khanhlinhhlu-Bùi Khánh Linh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0,002 giây)
  • hỏi thêm

    Cho mình hỏi 1 chút, luật thương mại cũng quy định về các trg hợp hủy hợp đồng hơi khác 1 chút với blds (có thêm khoản b). Khoản 4 điều 312 luật thương mại: 4. Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, chế tài hủy bỏ hợp ...
    Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của khanhlinhhlu | Ngày: 21/07/2016
  • hỏi thêm

    Cho mình hỏi một chút, luật tm cũng có quy định về trg gợp hủy HĐ và có khác 1 chút với blds. Vậy nên áp dụng luật nào?
    Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của khanhlinhhlu | Ngày: 21/07/2016