Bài viết của thành viên

Bài viết của khanhhuan-Huân

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • về thủ tục nhận con

    Tôi có con với bạn gái người nước ngoài. Tôi đến phòng tư pháp quận để làm thủ tụic nhận con và đang ky khai sinh. Nhưng họ yêu cầu phải xác nhận tình trạng hôn nhân ...
    Trong Hôn nhân & Gia đình | của khanhhuan | Ngày: 21/12/2018