Bài viết của thành viên

Bài viết của khangvl-Trần Mạnh Khang

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Hưởng phụ cấp

    Xin chào quý Luật sư! Xin cho tôi hỏi: một người hiện là kế toán trưởng, hưởng phụ cấp trách nhiệm là 0,2 và vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó phòng với phụ cấp chức vụ là 0,2 ...
    Trong Lao động - Việc làm | của khangvl | Ngày: 15/07/2015