Bài viết của thành viên

Bài viết của khaclub-Kha Boss

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • So sánh

    Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật với các văn bản áp dụng pháp luật. Vănbản áp dụng pháp luật là văn bản pháp lý cá biệt mang tính quyền lực docác cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành trên cơ sở các quy phạmpháp luật, nhằm xác định các quyền và ...
    Trong Sinh viên Luật | của khaclub | Ngày: 05/12/2008