Bài viết của thành viên

Bài viết của KHACBUI-BUI HONG TRUYEN

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 8 trong khoảng 8 (0,005 giây)
 • Chia tài sản. Xin trả lời giúp em cảm ơn.

  A kết hôn với B có 2 con là C va D. C lấy E có 2 con là C1, C2. D lấy F có 2 con là D1, D2. Khi tham gia giao thông gây tai nạn, A và C chết, cả 2 không lập đi chúc trước khi chết. Chia tài sản gia đình, biết A và B có chung tai sản là 600 triệu đồng ...
  Trong Phòng Sinh viên Luật | của KHACBUI | Ngày: 17/11/2019
 • Chia tài sản.

  A kết hôn với B có 2 con là C va D. C lấy E có 2 con là C1, C2. D lấy F có 2 con là D1, D2. Khi tham gia giao thông gây tai nạn, A và C chết, cả 2 không lập đi chúc trước khi chết. Chia tài sản gia đình, biết A và B có chung tai sản là 600 triệu đồng ...
  Trong Lĩnh vực Luật khác | của KHACBUI | Ngày: 16/11/2019
 • Chế độ thai sản đối với giáo viên nghỉ hè

  Xin hỏi luật sư. Giáo viên nghỉ chế độ thai sản trùng với nghỉ hè thì có được hưởng hay được quyền lợi gì không.
  Trong Lao động - Việc làm | của KHACBUI | Ngày: 30/05/2018
 • Phụ cấp cho kế toán đảng

  Em làm kế toán đảng. Hỏi là đảng phí đóng hàng tháng là nộp cấp trên 70% và còn lại 30% hoạt động. Xin hỏi luật sư em làm kế toán bên đảng hưởng phụ cấp bao ...
  Trong Vấn đề pháp lý khác | của KHACBUI | Ngày: 03/05/2018
 • Phụ cấp đảng viên

  Em đang làm kế toán kiêm nhiệm bên đảng. Đảng phí hàng tháng nộp về cấp trên 70% và còn lại 30%hoạt động. Vậy em đang làm kế toán bên đảng sẽ phụ cấp bao nhiêu ...
  Trong Vấn đề pháp lý khác | của KHACBUI | Ngày: 02/05/2018
 • Chế độ thai sản đảng viên

  Xin hỏi luật sư khi nữ nghỉ chế độ thai sản thì có được xin nghỉ họp chi bộ hàng tháng được không. Hay làm đơn xin nghỉ sinh hoạt.
  Trong Vấn đề pháp lý khác | của KHACBUI | Ngày: 25/04/2018
 • vien chuc

  Xin hoi luat su. Em la viên chức từ năm 2010, Đến nay thì em co thể chuyển sang công chức được không. E làm đơn vị sự nghiệp công lập.
  Trong Lĩnh vực Luật khác | của KHACBUI | Ngày: 19/04/2018
 • giay de nghi thanh toan

  xin luat tra loi giup em .E đang lam viec tại don vị sự nghiệp công lập. E co làm bảng đề nghị thành toán theo mẫu TT số 133/2016 TT-BTC ngày 28/6/2016 nhưng kế toán bảo mẫu này đã sai và đưa cho e mẫu đề nghị thanh toán theo TT 107/2017/TT-BTC ngày 10 ...
  Trong Kế toán - Kiểm toán | của KHACBUI | Ngày: 11/04/2018