DanLuat 2020

bảo linh - keodangnato

Họ tên

bảo linh


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 09/11

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Sống thì đừng quan tâm đến những gì người ta nói về mình.

- Chẳng ai nuôi sống mình ngày nào cả.

- Họ có ở bên cạnh mà biết mình sống ra sao?

- Hay họ nghe lời đồn đại rồi đưa ra những suy nghĩ ấu trĩ của họ và phán xét?

- Nếu cứ quan tâm miệng thiên hạ thì chẳng bao giờ tồn tại được lâu

http://www.facebook.com/keodangnato

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Facebook keodangnato
Website http://www.facebook.com/keodangnato
Url