Bài viết của thành viên

Bài viết của johnjrambo1661992-nguyễn quốc du

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • đất đai

    thưa luật sư, gia đình tôi có một lô đất, có giấy tờ sở hữu lô đất đó, do gia đình tôi k sử dụng và để đó . trong một khoảng thời gian gia đình tôi k thường xuyên ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của johnjrambo1661992 | Ngày: 01/01/2014