Bài viết của thành viên

Bài viết của huynhhuynhgiang-Huynh Thi Cam Giang

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • nhặt được của rơi

    Xin luật sư tư vấn giúp cháu khi người nhặt được của rơi đã gởi cơ quan để trả cho người bị mất ,mà cơ quan không trả được cho người mất thì căn cứ vào điều khoản nào của bộ luật nào đẻ trả ...
    Trong Vướng mắc pháp lý | của huynhhuynhgiang | Ngày: 03/03/2013