Bài viết của thành viên

Bài viết của huynhhuynh1-Huỳnh Văn Lầu

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • xin hỏi về di chúc và sổ đỏ

    một người chỉ được 1 phần trong bốn nguời dược di chúc dất đai nhưng mà tự chiếm hết đất và làm sổ đỏ vậy pháp luật sẽ xữ lý ra sao ? và di chúc ghi rõ rằng đất không được bán vậy sở đỏ sẽ ghi như thế nào?
    Trong Hôn nhân & Gia đình | của huynhhuynh1 | Ngày: 10/08/2009