Bài viết của thành viên

Bài viết của huynhhoah-huỳnh thị hoa

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • cổ phần

    em có một tình huống cần giải đáp bằng luật . LS giúp em với ạ : A là cổ đông của công ty Hacerco . từ 2002 đến nay A không hề được thông báo họp ĐHĐCĐ , không hề được chia cổ tức ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của huynhhoah | Ngày: 18/10/2016