DanLuat 2021

Phan Đình Huy - huyjupo

Họ tên

Phan Đình Huy


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 20/04

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Đại học Luật Hà Nội

Trung học cơ sở
  • THCS Ngọc Liệp,Huyện Quốc Oai
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url