Bài viết của thành viên

Bài viết của HuyenVang-Văng Thị Thu Huyền

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Hỏi về ngạch viên chức

    Tôi tốt nghiệp trung cấp du lịch. Khi vào làm việc cơ quan tuyển dụng vào ngạch cán sự nhưng do không có quyết định tuyển dụng nên phải thi sát hạch lại. Trong kỳ thi sát hạch cơ quan ...
    Trong Lao động - Việc làm | của HuyenVang | Ngày: 27/01/2019