DanLuat 2021

nguyễn thj huyền trang - huyentrangluatvinh

Họ tên

nguyễn thj huyền trang


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 24/11

Đến từ Nghệ An, Việt Nam

em trở về đúng nghĩa trái tim e

là máu thịt đời thường ai cũng có

..là biết yêu anh cả khi chết đi rồi!!!