Bài viết của thành viên

Bài viết của huyentrang97t-Trần Huyền Trang

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Re

    Bạn ơi. Theo luật thì khi A đã trả hoàn toàn phần nghĩa vụ thì B có nghĩa vụ phải trả lại cho A phần nghĩa vụ của B đối với X mà A đã trả cho X. Vậy, trong trường hợp A thực hiện phần nghĩa vụ vượt phần nghĩa vụ của ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của huyentrang97t | Ngày: 05/11/2016
  • Kê biên tài sản trong trường hợp tài sản đang cho thuê.

    Chào mọi người, mình đang gặp vướng mắc trong vấn đề kê biên tài sản, mong mọi người giúp đỡ A mắc nợ B mà không chịu trả, B kiện ra tòa. A bị tòa buộc trả nợ cho B. Có bản án ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của huyentrang97t | Ngày: 03/11/2016