Bài viết của thành viên

Bài viết của huyenthu-huyen

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 3 trong khoảng 3 (0 giây)
 • Chương trình khung đào tạo

  Tôi đọc trong điều 41 luật Giáo dục thấy có ghi " Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình sử dụng chung cho các trường cao đẳng, trường đại học " nhưng tôi lại không thấy 1 văn bản nào nói về ...
  Trong Tặng nhau Văn bản Luật | của huyenthu | Ngày: 21/12/2008
 • Chương trình khụng đào tạo

  Theo Điều 16 trong quy định số 21/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 06  tháng 06 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về CTK_THCN, tôi được biết các môn học bắt buộc đối với đào tạo TCCN gồm: GDQP, Chính trị, Thể dục thể thao, Tin học, Ngoại ngữ và Giáo ...
  Trong Tặng nhau Văn bản Luật | của huyenthu | Ngày: 21/12/2008
 • Về giáo trình dùng chung

  Tôi đã tìm đọc và thống kê thấy có ghi 8 đề cương môn học như sau: 1. Triết học Mác - Lênin 4 đvht ( Quyết định số 19/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/5/2003) 2. Kinh tế Chính trị Mác - Lênin   4 đvht ( Quyết định số 19/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/5/2003) 3. Chủ ...
  Trong Tặng nhau Văn bản Luật | của huyenthu | Ngày: 12/05/2008