Bài viết của thành viên

Bài viết của Huydoan-DOAN QUANG HUY

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • NHO TU VAN HO can on nhieu

    Nhu vay , nhu tin thao luan truoc, Co Quan tinh cho toi la duoc 2 nam 10 thang va duoc so tien la 1.800.000Vnd Nhu vay Do la tien phu cap thoi viec. Nhung cho toi hoi them ngoai ra toi co con duoc Bao Hiem thanh toan them tien j  ko? Voi dieu kien la ...
    Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của Huydoan | Ngày: 15/07/2009
  • hoi ve che do tinh cho cap that nghiep

    toi muon hoi: Toi duoc nhan vao cong tac tai dien luc bac kan  ngay 05-05-2005 Va duoc ky hop dong khong xac dinh thoi han ngay 01-08-2005 Cho den ngay 28-05-2008 toi nghi khong luong cho den ngay 31-12-2008 Va tiep tuc lam viec den ngay 21-01-2009 thi ...
    Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của Huydoan | Ngày: 15/07/2009