Bài viết của thành viên

Bài viết của Huulongdb-Nguyễn Hữu Long

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Thắc mắc về thay đổi thời gian làm việc

    Nếu trưa nghỉ 60 p thì nghỉ giờ nào, không lẽ từ 12 h - 13 h hoặc 11 h 30 - 12 h 30, cả 2 thời điểm đều không hợp lý, ai lại đi làm đến 12 h trưa hoặc 12 h 30 đã làm việc rồi, theo tôi nên lảm việc từ 8 h đến 17 h 30, trưa nghỉ 90 p từ 11 h 30 - 13 h ...
    Trong Dự thảo Luật mới | của Huulongdb | Ngày: 11/05/2019