DanLuat 2021

Trần Hữu Kiển - huukientran

Họ tên

Trần Hữu Kiển


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 11/11

Đến từ Bến Tre, Việt Nam
Công ty
 • Trung tâm Trợ giúp pháp lý- Sở Tư pháp Bến Tre
 • Thời gian làm việc
  Từ 04/2004 đến 06/2006
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Chuyên viên
 • Công ty luật Hợp danh Liên Đoàn
 • Thời gian làm việc
  Từ 06/2008 đến 10/2009
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Luật sư

Tỉnh thành Bến Tre, Việt Nam
Url