Bài viết của thành viên

Bài viết của HUU69-Nguyễn Chính Hữu

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Thuế trong trung tâm dạy nghề

    Xin chàoluật sư! Trung tâm dạy nghề cấp huyện có chức năng dạy nghề và sản xuất, cung cấp dịch vụ phù hợp với dạy nghề thì khi tạo ra lợi nhuận từ việc sản xuất hay cung cấp dịch vụ có phải đăng ký với cơ quan thuế và có phải nộp thuế không? có những ...
    Trong Dân sự | của HUU69 | Ngày: 08/04/2010
  • Hợp đồng hợp tác đầu tư

    Xin chào ! Tôi muốn làm hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Trung tâm dạy nghề với một cá nhân hoặc doanh nghiệp về việc đầu tư xây dựng xưởng dạy nghề và cung cấp dịch vụ liên quan đến dạy nghề. Xin  tư vấn Xin cám ơn!
    Trong Tặng nhau Văn bản Luật | của HUU69 | Ngày: 08/04/2010