Bài viết của thành viên

Bài viết của Huong102102-Nguyễn Thị Lan Hương

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Bài tập chia di sản thừa kế

    Am có vợ là Bình và có con gái là Cầm (19 tuổi và có khả năng lao động), con nuôi là Dương (12 tuổi), em trai là Phú. Nếu Am chết và có lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Phú thì những người nào được thừa kế di sản của Am
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của Huong102102 | Ngày: 07/12/2019