Bài viết của thành viên

Bài viết của hungminhleboy-Lê Minh Hùng

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,01 giây)
  • Hỏi về Xếp lương

    1. Xếp lương theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP : Tháng 9/2003 : Tôi bắt đầu tham gia công tác tại Phường với chức danh Phó bí thư Đoàn Phường 7. Từ tháng 11/2005 đến tháng 9/2011 : Là Bí ...
    Trong Lao động - Việc làm | của hungminhleboy | Ngày: 02/12/2013