Bài viết của thành viên

Bài viết của hung_dv-Đỗ Việt Hùng

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Điều kiện bán nhà ở thấp tầng tại các dự án nhà ở

    K/g TVPL, Đề nghị anh (chị) hỗ trợ tư vấn xem quy định hiện nay của Nhà nước về điều kiện mở bán nhà ở thấp tầng tại các dự án nhà ở. Theo tôi được biết, quy định hiện nay đối với các dự án ...
    Trong Đất đai - Nhà cửa | của hung_dv | Ngày: 12/07/2016
  • Mua bán nợ

    Kính gửi TVPL, Nhờ anh chị tư vấn giúp vấn đề này: Theo tôi được biết thì hiện tại, hoạt động mua bán nợ (tại các ngân hàng) không phải đăng ký kinh doanh. Xin cảm ơn.
    Trong Doanh nghiệp | của hung_dv | Ngày: 25/12/2014