Bài viết của thành viên

Bài viết của huedong123-Đồng Thị Huệ

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Chế độ kế toán

    Thưa luật sư, tôi có quyết định bổ nhiệm làm kế toán trường học công lập từ tháng 11/2015 và kế toán cũ đã có quyết định nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ kế toán ...
    Trong Lao động - Việc làm | của huedong123 | Ngày: 14/11/2015