Bài viết của thành viên

Bài viết của hspd-Trương Văn Hùng

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Hỏi về Hợp đồng lao động công nhựt

    Kính chào Tôi xin hỏi: Trường tôi có hợp đồng 01 nhân viên công nhật làm vệ sinh. Nhưng do nhân viên này bỏ ngang nên nhà trường yêu cầu vào trường để cắt hợp đồng nhưng nhân viên này vẫn không đến, Xin hỏi: trường hợp này trường giải quyết như thế nào ...
    Trong Lao động - Việc làm | của hspd | Ngày: 07/07/2009