Bài viết của thành viên

Bài viết của hoossan-tuấn

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 7 trong khoảng 7 (0,015 giây)
 • vấn đề về việc hủy bỏ văn bản

  xin chào luật sư vừà qua có chính sách dồn điiền đỏi thửa gia đình tôi có mảnh ruộng nằm trong vùng dồn điền nên đã bỏ ra thửa ruộng đó cho gia đình ông A và gia đình ...
  Trong Đất đai, Nhà cửa | của hoossan | Ngày: 23/04/2014
 • chuyển đổi ruộng đất

  Xin kính chào đoàn luật sư vừa qua địa phương em có dồn điền đổi thửa nhưng công tác thực hiện không được công bằng nhà em có thửa ruộng nằm trong vùng dồn điền ...
  Trong Đất đai, Nhà cửa | của hoossan | Ngày: 24/01/2014
 • Re:làm sổ đỏ

  Xin cảm ơn luật sư .và cho em hỏi tí nữa nếu là đất của hợp tác xã quản lý thì đến nay hợp tác xã lấy ra cho người khác cấy ruộng thì gia đình em có phải bỏ ra ...
  Trong Đất đai, Nhà cửa | của hoossan | Ngày: 05/01/2014
 • Re:làm sổ đỏ

  Xin chào luật sư , đất sản cao là đất mà khi chia ruộng cho các hộ nông dân theo khẩu năm 1993 nhưng hợp tác xã vẫn còn ruộng thì giao lại cho gia đình làm nhưng phải chịu ...
  Trong Đất đai, Nhà cửa | của hoossan | Ngày: 31/12/2013
 • làm sổ đỏ

  Xin kính chào đoàn luật sư gia đình tôi có làm sản cao của hợp tác xã là 300m2 đất nông nghiệp tù năm 1990 đến nay , theo luật đất đai bây giờ thì gia đình ...
  Trong Đất đai, Nhà cửa | của hoossan | Ngày: 26/12/2013
 • ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

  Xin chào luật sư năm 1997 tôi có làm công nhân cho nhà máy thuộc công nhân quốc phòng , với tư cách hợp đồng ngắn hạn, đến năm 2001 tôi được ký hợp đồng dài ...
  Trong Lao động - Việc làm | của hoossan | Ngày: 10/07/2013
 • hỏi lại đất ruộng

  xin chào đoàn luật sư gia đình tôi nhận làm thửa ruộng từ khi bát đầu chia ruộng cho nhân dân của hợp tác xã giao cho , nhưng đến năm 1993 chia lại ruộng theo nhân khẩu ...
  Trong Đất đai, Nhà cửa | của hoossan | Ngày: 24/02/2013