Bài viết của thành viên

Bài viết của honluong-phan thi mai huong

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Re:HTKK 3.0

    Chị Bích Vân ơi Em đang dùng htkk 3.0.2 mà mắc cái lỗi thế này chị ui... Em in dữ liệu ra đầy đủ hết, mã vạch, số, chữ có cả... nhưng thiếu các ô kẻ Nhìn cứ như bản nháp ...
    Trong Kế toán - Kiểm toán | của honluong | Ngày: 14/12/2011