Bài viết của thành viên

Bài viết của HongVanTu-Lê Đoàn Xuân Nguyên

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • hỏi về hợp đồng lao động

    luật sư cho e hỏi: em được ký hợp đồng lao động với 1 đơn vị trực thuộc sở TNMT, lần đầu ký hợp đồng 1 năm, sau đó ký tiếp 1 năm nữa rồi không ký tiếp đến năm thứ 4 từ ngày đi làm em được lãnh ...
    Trong Lao động | của HongVanTu | Ngày: 28/03/2016