DanLuat 2021

Chung Quang Toản - hongtoan85

Họ tên

Chung Quang Toản


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 20/03

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • Ban CHQS xã Phong Phú
  • Thời gian làm việc
    Từ 12/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Chỉ huy phó

Trung với nước, hiếu với dân. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật nước CHXHCNVN

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url