Bài viết của thành viên

Bài viết của hongnambung-Đỗ Thị Thu Hồng

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Hưởng trợ cấp 1 lần khi nào?

    Xin hỏi luật sư tôi công tác trong vùng đặc biệt khó khăn đã được 12 năm nhưng trong thời gian đó xã lại thoát ra khỏi vùng khó khăn mất 1 năm 6 tháng vậy xin hỏi luật sư ...
    Trong Lao động | của hongnambung | Ngày: 13/01/2013