Bài viết của thành viên

Bài viết của Honghiep80-Lăng văn hiệp

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Bầu cử chi bộ

    Khi bầu cử . Chi bộ giới thiệu 1đc là đảng viên đủ tiêu chuẩn để bầu vào cấp uỷ ngoài danh sách đảng uỷ dự kiến và đồng chí được chi bộ giới thiệu đã chúng cấp uỷ khóa mới và đc đó tiếp tục được chi bộ giới thiệu ...
    Trong Vấn đề pháp lý khác | của Honghiep80 | Ngày: 31/01/2018