Bài viết của thành viên

Bài viết của hochikha93-Kha

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,002 giây)
  • diện xet độ tuổi nvqs

    e chào luật sư. e Sn 4/10/1993 hiện tại E đã trung tuyễn nghĩa vụ quân sự sức khoe loại 3. Theo diện đã được đào tạo trình độ cao đẳng. nhưng năm 2013 e có học lớp Quản trị mạng của cao đẳng nghề ispace ...
    Trong Lĩnh vực Luật khác | của hochikha93 | Ngày: 14/01/2021