Bài viết của thành viên

Bài viết của hoatrung-Dương Thị Thanh Huyền

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0,002 giây)
  • Đăng ký định mức giá thành

    Tôi muốn hỏi là khi đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu thì chỉ đăng kỳ về nguyên vật liệu tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm thôi hay là phải đăng ký cả nhân công, chi phí chung cho 1 đơn vị sản phẩm và Văn bản nào quy định về việc đăng ký định mức ...
    Trong Thuế - Phí - Lệ phí | của hoatrung | Ngày: 06/12/2009
  • Tính giá thành sản phẩm gang

    Tôi làm kế toán cho 1 công ty CP sản xuất Gang, công ty tôi vừa đi vào sản xuất tháng 10/2009, sản phẩm chính là gang và sản phẩm phụ là xỉ.Tôi đang không biết tính giá thành sản phẩm theo phương pháp nào cho hợp lý nhất.Có ai biết làm ơn chỉ giúp tôi ...
    Trong Thuế - Phí - Lệ phí | của hoatrung | Ngày: 19/11/2009