DanLuat 2020
DanLuat 2020

Nguyễn Văn Hoàng - hoangkthanoi

Họ tên

Nguyễn Văn Hoàng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 04/09

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Công ty
  • Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Đại Việt
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2009 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Kế toán trưởng

hiện vừa học, vừa làm
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url