Bài viết của thành viên

Bài viết của Hoangan94-vo hoang an

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • nghia vụ quân su 2014

    E nam nay thi vào truong học viện biên phòng đuoc 20d không đậu e muốn đăng kí tự nguyện đi nvqs thì phải đăg kí ở đâu và khi hòan thành nghia vụ co duoc ơ lại phục vụ lâu dài ko ak
    Trong Vướng mắc pháp lý | của Hoangan94 | Ngày: 24/08/2014