Bài viết của thành viên

Bài viết của hoaithanhthanh-Duơng Hoài Thanh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • hỏi về chế độ ốm đau

    xin hỏi luật sư: ông A đang trong thời gian chờ hưởng giải quyết chế độ nghỉ hưu thì bị ốm nặng phải điều trị hai tháng, sức khỏe suy giảm 61%. vậy trong trường hợp này ông có được hưởng chế độ ốm đau và ...
    Trong Lao động | của hoaithanhthanh | Ngày: 04/09/2013