Bài viết của thành viên

Bài viết của hkdang-Dang K. Huynh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,003 giây)
  • Re

    Giả sử dự luật được thông qua, người đang sử dụng bằng lái A1 hiện tại thì vẫn được sử dụng tiếp các xe từ 50-175cc. Tuy nhiên trong tương lai nếu bị mất bằng lái và có đơn yêu cầu cấp lại thì ...
    Trong Theo dòng sự kiện | của hkdang | Ngày: 02/07/2020