Bài viết của thành viên

Bài viết của hienhuong45-Do Thi Huong

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Re:Thẻ APEC là gì?

    Luật Gia Phát xin bổ sung về hồ sơ thủ tục xin cấp thẻ APEC 2014 như sau: HỒ SƠ THỦ TỤC XIN CẤP THẺ APEC 2014 GỒM: 1. Giấy giới thiệu, chứng minh th 2014 của người đến làm thủ tục; 2. Văn bản xin phép sử dụng thẻ ABTC có xác ...
    Trong Café DanLuat | của hienhuong45 | Ngày: 28/11/2017
  • Re:chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 2 thành viên

    Luật Gia Phát xin trả lời như sau: Căn cứ theo Khoản 1 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định: Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của hienhuong45 | Ngày: 28/11/2017