Bài viết của thành viên

Bài viết của hiendai1-Lê Thị Hiền

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Luật lao động

    Tôi có cho vay nặng lãi và bị khai trừ ra khỏi Đảng, nhưng tôi không làm ảnh hưởng gì tới tiền và tài sản của nhà nước nhưng tôi vẫn bị kỷ luật bên chính quyền ...
    Trong Lao động - Việc làm | của hiendai1 | Ngày: 27/05/2016